Kontakter

Formand

Rasmus Holm Nielsen

Telefon: 29 86 12 12


Kasserer

Rud Vibjerg Faden


Pumpeformand

Steffen

Telefon: 22 81 71 39

Email: S_c@live.dk


Suppleant

Johnny Larsen


Revisor

Sanne Petersen


For liste over alle bestyrelsesmedlemmer, se referat fra 15-03-2018